Telia AB - Delårsrapport januari - mars 2000

Försäljning och rörelseresultat ökade
· FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE MED 5,5 PROCENT TILL 12 857 MSEK
· REALISATIONSVINSTER GJORDE ATT RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 3 382 MSEK
· FORTSATT GOD TILLVÄXT FÖR MOBILA TJÄNSTER, INTÄKTERNA STEG MED 25 PROCENT
· FÖRVALSREFORMEN OCH PRISPRESS MINSKADE OMSÄTTNINGEN INOM FAST TELEFONI I SVERIGE
· BYTESAFFÄRER HAR GIVIT TELIA TILLGÅNG TILL FIBERNÄT I NORDAMERIKA KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Våra tillväxtområden uppvisar fortsatt stark utveckling. I den mobila verksamheten ökar försäljningen och resultatet kraftigt. Det sker en snabb ökning av efterfrågan på Internet och bredband. I den internationella carrierverksamheten ökar försäljningen av bland annat IP-baserad trafik i Europa. De strategiska satsningar som Telia nu gör på Internet-, bredbands- och carrierområdet syftar till att stärka företagets marknadsposition och tillväxt i ett långsiktigt perspektiv. På kort sikt får detta en negativ inverkan på rörelseresultatet. Den minskade omsättningen för fast telefoni i Sverige skall ses mot bakgrund av förvalsreformen och de prisförändringar som genomförts. Renodlingen av Telias verksamhet fortsätter. Under perioden fattades beslut om utförsäljning av den svenska kabel-TV-verksamheten, börsnotering av katalogverksamheten samt avyttring av aktieinnehavet i Eircom. Stockholm, 2000-05-08
Jan-Åke Kark, VD och Koncernchef Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se