Telia erbjuder Ethernet i fiber till Fosieby Företagsgrupp

Ethernet är en beprövad nätverksteknik som används på miljoner kontor runt om i världen. Men istället för kopparkabel använder Telia fiberkablar, som innebär att företagen i Fosieby Företagsgrupp i Malmö får bredbandsanslutningar på upp till 100 Mbit/s.
- De uppringda tjänster som finns idag räcker kapacitetsmässigt inte till för att täcka våra behov av transport av information mellan oss, våra samarbetspartners och kunder, säger Claes Ericson, Duro Grafiska, ett av företagen i Fosieby Företagsgrupp. Genom anslutning till ett 100 Mbit/s områdesnät erhålls vida mer än vad de flesta av dagens traditionella kopplade anslutningar som ISDN och ADSL kan erbjuda. Claes Ericsson berättar att fasta förbindelser hittills varit för dyra för företagen i Fosie. - Vi har därför tittat på att bygga ett gemensamt nät med hjälp av radioteknik, säger han. Men sedan har vi i diskussioner med Telia kommit fram till att en bredbandsanslutning till ett områdesnät med hjälp av fiber är vad vi söker. Telia och Fosieby Företagsgrupp, med 200 företag, har skrivit ett treårigt samarbetsavtal med avsikt att utveckla såväl infrastruktur som tjänster. Som ett första steg byggs områdesnätet för Fosie industriområde som beräknas vara i drift i juni då 12 av företagen ska anslutas. Månadskostnaden för anslutningen till nätet, som i sin tur än anslutet till Internet, är 6000 kr och då ingår trafiken. - Den här lösningen är framtagen för att passa företagsbyar och forskarbyar där vi har en samling företag med stora kommunikationsbehov mellan varandra och med omvärlden, säger Mats Gustafson, ansvarig på Telia för bredbandslösningar för företag. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se