Telia IT-Service lanserar en ny helpdesk-tjänst för telefoni - Telia Judit

Telia Judit förenklar och effektiviserar användarnas kontakt med sin teleavdelning. Genom god ordning och reda får kunden en enkel och effektiv hantering av sin telefoni, vilket i sin tur innebär en ekonomisk besparing.
- Vi agerar som kundens teleavdelning för alla frågor som rör telefoni, och kundens användare får ett enda ställe att vända sig till, säger marknadsdirektör Ingrid Bergkvist. Telia Judit innebär att kundens användare: · alltid vet vart de ska vända sig,
· alltid får svar oavsett tidpunkt på dygnet,
· får nödvändig information från ett och samma ställe,
· får en förenkling och en effektivisering av sitt vardagliga arbete. Telia Judit innebär att kunden får: · koordinering av olika leverantörers service-, drift- och orderåtaganden,
· hjälp att hålla kontroll på telekostnader,
· hjälp att hantera möjligheten till debiteringsfördelning,
· sina nätverk multidimensionellt dokumenterade,
· underlättande hjälp vid inköp,
· möjlighet att sänka sina kostnader eller bättre nyttja investeringar,
· hjälp med att säkra att leverantörerna håller löften enligt avtal. Om Telia IT-Service AB
Telia IT-Service är ett av Sveriges största serviceföretag inom IT-området, med en omsättning på 2,4 miljarder kronor 1999. Affärsidén är att med moderna IT-servicelösningar inom tele och data skapa en kostnadseffektiv IT-miljö och en väl fungerande IT-vardag för kundernas verksamhet och användare. Telia IT-Service har ca 1 100 anställda och erbjuder service på över 50 orter. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se