Telia och ALMI lär företag e-handel

Telia har tillsammans med ALMI Företagpartner Dalarna och handelsportalen Handla i Dalarna tagit fram en utbildning för företagare i Dalarna som vill starta elektronisk handel.
Utbildningen är en del av ett tvåårigt projekt som riktar sig till 150 företagare. Den första gruppen företagare börjar sin utbildning den 10 maj. Kvällsseminarier varvas med praktisk utbildning. I den praktiska utbildningen kan man välja mellan tre inriktningar, marknadsföring med Internet, elektronisk handel eller tjänstebokningar. För den senare ansvarar den lokala handelsportalen Handla i Dalarna. Utbildningen är främst inriktad mot försäljning till konsument, men kommer att kompletteras med avsnitt för handel mellan företag eller med offentlig sektor. Efter avslutad kurs ska samtliga deltagare ha en färdig e-butik eller möjligheter att göra affärer med företag, kommuner och landsting. - E-handel har haft svårt att slå igenom i Sverige. Vi menar att den avgörande förklaringen är brist på kunskap. För många företag är det ett helt nytt område med nya affärsvillkor. Genom denna satsning på utbildning vill vi stötta utvecklingen med förhoppningen att den även leder till regional tillväxt, säger Stefan Bergelind på Telia. Utbildningen kan ses som en del i en större satsning på elektronisk handel i Dalarna, där bland annat handelsportalen Handla i Dalarna ingår. Portalen ska vara en regional mötesplats för företag och offentlig sektor som vill använda Internet för att göra affärer. - Det finns goda affärsmöjligheter för småföretagare på Internet, och företagarna i Dalarna har särskilt goda möjligheter tack vare denna nya marknadsplats som öppnade i mitten av april, säger Tony Meurke, ALMI Företagspartner Dalarna. Lokala företag som vill medverka i portalen erbjuds att pröva Telias butikslösningar för elektronisk handel utan kostnad mot en låg depositionsavgift. 1 000 butiker kommer att erbjudas Dalarnas företagare. Utbildningen i e-handel för små- och nyföretagare har även erbjudits andra län inom ramen för de regionala tillväxtavtalen. Tanken är att hjälpa företagare runt om i Sverige att utnyttja affärsmöjligheterna på Internet. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se