Telias Viking Network på väg över Alperna

Telia International Carrier bygger kanalisation för fiberoptisk kabel på sträckorna München-Wien och Wien-Italien. Byggentreprenör är telekomföretaget Alcatel via sitt bolag i Österrike. Projektet är ett led i förverkligandet av det stora investeringbeslut som Telia tog under 1999.
För Telia är det ett stort och strategiskt viktigt kontrakt, som innebär en expansion österut av det Pan-europeiska fiberoptiska nätet "Viking Network" . Den nu påbörjade utbyggnaden ska binda ihop Italien, Schweiz, Österrike och Tyskland med ett rör-nät på sträckan München-Wien-Venedig-Milano-Zurich- München. För närvarande sker arbeten på den 442 kilometer långa sträckan mellan München och Wien där man lägger ner kanalisation om12 rör. Mellan Wien och den italienska gränsen, 425 kilometer, byggs sex rör. Ett av dessa rör kommer att utrustas med 192 fiber, vilket ger möjlighet till överföring av extremt stora informationsmängder. Kapacitet och kanalisation i nätet kommer att säljas eller hyras ut och intresset är redan omfattande. De aktuella sträckorna ska vara klara att tas i bruk i december i år respektive första kvartalet 2001. Telia har sedan den 20 mars 2000 licens för operatörsverksamhet i Österrike och kan nu via sitt österrikiska dotterbolag, Telia Telekommunikation GmBH, erbjuda företagets tjänster inom telekommunikation. Telia International Carrier är en del av Telia Carrier & Networks, ett affärsområde inom Teliakoncernen. Telia Carrier & Networks bedriver en grossistaffär med produkter och tjänster i ett fast nät. Vi producerar, säljer och hyr ut infrastruktur, kapacitet, access- och trafiktjänster på en öppen marknad. Vi är Nordens största teleoperatör och marknadsledande i Europa på transatlantiskt IP-trafik. Vi har egna kontor i Sverige, USA, England, Tyskland, Frankrike, Danmark, Norge och Finland. Vi är omkring 8 200 anställda och omsätter 25,1 miljarder SEK (1999). Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se