Digital kopia av Karlskrona öppnas på webben

I Karlskrona kommer invånarna själva att fatta de dagliga besluten i en digital kopia av kommunen. Kommunalrådet Mats Johansson är en av de främsta förespråkarna för demokratiexperimentet, trots att han kan räkna med att få sin roll som politiker förändrad. Telia har valt att sponsra projektet, som en del av en satsning på en serie unika projekt, som ska visa hur den nya spetsteknologin kan användas.
Karlskrona ser på ytan fortfarande ut som en örlogsstad, men är idag en av Sveriges ledande IT-metropoler. 320 år efter grundandet sjuder det av ny teknik, innovationer och framåtanda. Karlskronas IT-profil blev temat när den danska konstnärsgruppen Superflex, med internationellt gott renommé, inbjöds att göra en installation i Karlskrona. Superflex skapade konceptet Karlskrona2, en digital kopia av Karlskrona. Kommunen och Telia tände på idén och förverkligar nu projektet tillsammans med Superflex. Under sommaren är installationen utställd på Moderna museet i Stockholm. Den första september i år öppnas Karlskrona2 för invånarna i Karlskrona. Med programvara, som laddas ned från nätet, och internetanslutning går Karlskronas invånare in i den digitala kopian, Karlskrona2. Inledningsvis finns de centrala delarna av staden uppbyggda. Hur staden byggs ut, vilka regler och lagar som ska gälla, bestämmer invånarna själva. Exempelvis kanske någon kämpar för att staden ska erbjuda fri parkering. Genom att driva kampanjer och påverka andra kan en omröstning drivas fram och ett beslut fattas. När invånarna får smak för demokratin genom denna moderna form av opinionsbildning, kan politikerna komma att ta intryck och i sin tur fatta liknande beslut i kommunfullmäktige. Mats Johansson, kommunalråd i Karlskrona är en av förespråkarna för Karlskrona2: - Karlskrona2 och internet i förening öppnar möjligheter att förnya demokratin och få medborgarna att intressera sig för demokratins fortlevnad. Karlskrona2 kommer att skapa nya idéer och öppna en kreativ dialog mellan invånarna, näringsliv och politiker. Visst finns det en rädsla hos några politiker att vår uppgift kommer att förändras, men jag tror det är en nödvändig utveckling. Redan nu tar jag intryck av den e-post som jag får från invånare i kommunen. Telia sponsrar Karlskrona2 i uppbyggnadsskedet med teknik och support. Anders Tillander, Telia: - Telia har den nya tekniken som krävs för att förverkliga nya affärsidéer. Vi kommer därför att delta i en serie unika projekt, som ska visa på hur den nya spets-tekniken kan användas. Karlskrona2 blev det första vi valde att sponsra. Det ligger helt rätt och jag tror vi kan lova nya spännande projekt framöver. Fakta om Karlskrona Kommun: Karlskrona Kommun, med drygt 60 000 invånare, har en betydande del av sin tillväxt inom IT-området. Satsningen på Högskolan Karlskrona-Ronneby har lett till etableringen av flera ledande företag inom telekom- och IT-sektorn. Karlskrona grundades 1680 av Karl XI och utgjorde ett strategiskt försvar av den svenska närvaron i Östersjön. Mer information: www.karlskrona.se. Superflex: Superflex är en dansk konstnärsgrupp bestående av Jakob Fenger, Rasmus Nielsen och Bjørnstjerne Christiansen. Superflex verkar sammanlänkande mellan konsten, näringslivet och olika områden inom forskning. Ett av de senaste projekten är utvecklingen av en enkel och portabel biogasanläggning för Afrika. Familjerna köper dem till ett förmånligt pris och använder organiskt material, t ex avträde, och får metangas till gaslampa och matlagning. Befolkningen blir självförsörjande på energi samtidigt som värdefull skog kan sparas. Superflex senaste projekt är Karlskrona2. Mer information: www.superflex.dk.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se