GSM-täckning och seamless roaming med Telia över hela Öresundsbron

När Öresundsbron nu öppnas för allmänheten kommer Telias mobilkunder att kunna ringa och använda sina GSM-telefoner i tunneln samt över själva bron. Mellan Danmark och Sverige kan Telia Mobile också som enda mobiloperatör erbjuda sina kunder s k seamless roaming, dvs möjligheten att fortsätta pågående samtal utan avbrott vid byte av GSM-nät och operatör när gränsen mellan länderna passeras. (Gäller dualband-telefoner 900/1800.)
På den konstgjorda ön Pepparholmen som binder samman Öresundsbron finns nu en gemensam bas för de sju mobiloperatörerna från både Danmark och Sverige. I samband med evenemanget "Öppen Bro" den 9-12 juni har Telia även utökat kapaciteten i den befintliga GSM-täckningen i kustområdena i anslutning till Öresundsbron som väntas dra stor publik som Ribbersborg, Limhamn, Lernacken m fl. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se