Länsrätten går Telia AB till mötes

Länsrätten i Stockholm har fattat beslut om att Post- och Telestyrelsens föreläggande om en sänkning av samtrafiksavgifter tills vidare inte ska gälla. Länsrätten går därmed Telia AB till mötes.
I sitt överklagande yrkade Telia AB att Länsrätten skulle upphäva Post- och Telestyrelsens beslut från den 31 maj 2000 angående sänkta samtrafiksavgifter. Telia AB yrkade också på att beslutet tills vidare inte skulle gälla, sk inhibition. Något som alltså Länsrätten i Stockholm nu fattat beslut om. Länsrättens beslut innebär inte att ärendet om samtrafiksavgifter är slutgiltigt löst. Gårdagens besked är ett delbeslut som gäller fram tills den slutliga prövningen är klar.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se