Näringsdepartementets pressmeddelande: Försäljningsavtalet om teliaaktien undertecknat

- · Staten börsintroducerar 30 procent av Telia. - · Priset på teliaaktien blir 85 kronor. -· Tilldelningen till allmänheten klar. - Eftersom efterfrågan på teliaaktien har varit mycket stor har regeringen beslutat att utnyttja möjligheten att sälja ytterligare 6 procent av aktierna i Telia och staten kommer efter försäljningen att ha kvar 70 procent av aktierna. Trots detta övertecknades erbjudandet drygt 4 gånger.
- Jag är mycket nöjd att regeringen nu nått målet att göra teliaaktien till en folkaktie och jag välkomnar alla nya ägare i Telia. Företagsledningen ges nu bra förutsättningar att utveckla bolaget på samma villkor som konkurrenterna, med tillgång till kapitalmarknaden och möjlighet att använda egna aktier vid strategiska förvärv, säger näringsminister Björn Rosengren i en kommentar. I kväll blev också tilldelningen till allmänheten klar. Den som anmält sig för mellan 100 (en halv börspost) och 400 aktier (två börsposter) har fått det antal man önskade, full tilldelning. De som anmält sig för fler än 400 aktier har fått 400 aktier samt 10 procent av överskjutande antal ansökta aktier, avrundat till närmaste hundratal: Antal efterfrågade aktier - - Uträkning - - Tilldelat antal (avrundat)
100 - - - x x x - - - 100
200 - - - x x x - - - 200
300 - - - x x x - - - 300
400 - - - x x x - - - 400
500 - - 400+10% av 100=410 - - 400
600 - - 400+10% av 200=420 - - 400
700 - - 400+10% av 300=430 - - 400
800 - - 400+10% av 400=440 - - 400
900 - - 400+10% av 500=450 - - 500
osv. Klockan 09.00 tisdagen den 13 juni håller näringsminister Björn Rosengren en presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad, om fakta kring utfallet av försäljningen av teliaaktien. Därefter noteras Telia på OM Stockholmsbörsens A-lista klockan 12.00. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se