Sveriges gymnasieskolor får en ny utbildningslinje - det s k Teknikprogrammet

Fr o m hösten 2000 får Sveriges gymnasieskolor, enligt beslut av riksdag och regering, en helt ny utbildningslinje. Det innebär bl a att eleverna kan välja flera nya utbildningar med IT-profil och en rad ny kurser om persondatorer, nätverk, datakommunikation och virtuell design har tillkommit. De nya IT-kurserna kommer också att användas i utbildningar inom bl a industriprogrammet, mediaprogrammet och det naturvetenskapliga programmet.
ITKompetens (ITK) är ett gemensamt initiativ från Telia, Ericsson, SEKO och Stiftelsen Företagsam. Syftet är att göra det lättare för gymnasieskolor att överallt i landet erbjuda en grundutbildning inom IT som möter arbetsmarknadens och högskolornas högt ställda krav. Gymnasieskolorna kan abonnera på ITK och därigenom komplettera och vidareutveckla de egna resurserna. Abonnemanget erbjuder både en kontinuerlig kompetensutveckling för skolan och en inspirerande utvecklingsmiljö i samverkan med ledande företag och institutioner samt andra skolor. ITK inriktas i första hand på gymnasieskolan men erbjuder samtidigt en lämplig plattform för utbildningar inom Komvux och för kompetensutveckling inom arbetslivet. Kommunernas komvux-utbildningar kan teckna abonnemangsavtal med ITK. Programrådet som svarar för årliga översyner av IT-kursernas kunskapsmål m m är sammansatt av Ylva Hambreus-Björling, (ordförande) VD Telia Business Innovation, professor Gunilla Bradley, Umeå Universitet/Mitthögskolan, professor Nils Enlund, Kungliga Tekniska Högskolan, VD Kenneth Olausson, Interaktiva Institutet, generaldirektör Inger Ohlsson, Arbetslivsinstitutet, tekn. dr. Anders Wännström, Ericsson.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se