Telia avyttrar patentportfölj avseende ZIPPER-bredbandsteknik för kopparnät till STMicroelectronics

Telia och STMicroelectronics har undertecknat ett avtal i vilket Telia överlåter ägandet av sin patentportfölj avseende "Zipper-DMT VDSL-teknologin" till STMicroelectronics.
"Vi är mycket nöjda med det framgångsrika samarbetet med Telia inom VDSL-området" kommenterar Aldo Romano, VD för STMicroelectronics Telecommunications and Peripherals/Automotive Groups. "Den här teknologin representerar nästa steg i ST´s ambition att erbjuda lösningar för bredbandiga accesser och på samma gång tillhandahålla kompabilitet med ADSL." Telia och STMicroelectronics verkar tillsammans för en acceptans av ZIPPER DMT-tekniken inom internationella standardiseringsorgan. Fördelen med DMT-tekniken är den ger interoperabilitet med ADSL, vilket medför att ADSL- och VDSL- marknaderna sammansmälter till en enda massmarknad. VDSL (Very high bit-rate Digital Subscriber Line) medger överföring av tal, data och video samtidigt över befintligt kopparnät upp till hastigheter på 60Mb/s. Detta medför möjligheter till en mängd tjänster alltifrån "Höghastighetsinternet" till "Video-/games on Demand" "Genom samarbetet och affären med STMicroelectronics visar Telia ytterligare en gång att vi ligger i teknikens framkant. Innerbörden av samarbetet visar både att vår partnerstrategi har utvecklats utomordentligt och att vi har världsledande kompetens inom strategiska områden" kommenterar Claes Nycander, VD på Telia Research AB. "Denna överenskommelse är ett viktigt steg i ST´s långvariga samarbete med Telia. Samarbetet är kärnan i ST´s strategi för utveckling av tätt samarbete med spetsteknologipartners," säger Andrea Cuomo, Group VD för Advanced System Technology, STMicroelectronics.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se