Telia först i världen med GSM över IP

Telia blir först i världen med att koppla samman tele- och datakommunikation över IP. SEB IT Service och Sigma Exallon Systems AB, som har skrivit avtal med Telia, blir samtidigt de första pilotkunderna. En ny spännande teknologi används som sammankopplar lokala nätverk och GSM med hjälp av IP.
Telia inleder nu tillsammans med SEB IT Service och Sigma Exallon Systems AB ett pilotprojekt med GSM över IP (Internet Protocol), där data, internet, mobil- och IP-telefoni samlas i ett enda nät. Med GSM över IP slipper kunderna bygga upp olika nät för telefoni och data. Det enda nät som behövs är deras lokala nätverk, LAN. Alla får sitt eget personliga telefonnummer, ungefär som med ett personnummer, oavsett vilken terminal som för tillfället används. Personalen får mobiltelefoner med WAP-läsare och har med dessa tillgång till företagets databaser överallt där det finns GSM-täckning. Informationen är skyddad av brandväggar mot intrång från utomstående. Med GSM över IP kan tekniken skräddarsys efter kundernas behov. En framtida tjänst kan vara avancerade videokonferenser. Telias tjänst GSM över IP bygger på Ericssons GSM on the Net, som kopplar samman kundens befintliga LAN/intranet med GSM. I företagets lokaler byggs ett lokalt GSM-nät upp med små basstationer som används för den interna GSM-trafiken på jobbet. Beroende på behov kan användarna förutom GSM-telefoner använda exempelvis multimediaterminaler eller fasta IP-telefoner. Målgruppen för GSM över IP är företag med fler än 50 användare som kommunicerar mycket, är rörliga och ser de möjligheter den nya tekniken ger. Konsultföretaget Sigma Exallon Systems AB har cirka 100 medarbetare i Malmö och cirka 15 i Ronneby. I pilotprojektet kommer 10-20 personer på alla nivåer och funktioner att ingå. - Sigma är ett offensivt och framtidsinriktat företag inom trådlösa teknologier och mobila lösningar, säger Patrik Strandéus, vVD Sigma Exallon Systems AB. GSM över IP är en intressant kommunikationslösning med stor potential som har framtiden för sig. Därför är det naturligt för oss att delta i pilotprojektet. För vår egen del får vi nu total mobilitet och ett enda telefonnummer. SEB IT Service har cirka 550 medarbetare och av dessa kommer inledningsvis mellan 5 och 10 personer att delta i piloten. - GSM över IP ligger helt i linje med vår strategi att integrera fast och mobil telefoni. Det är också en ypperlig tjänst för att samordna bankkontoren med stora enheter som till exempel våra regionkontor, säger Lars Gräns på SEB IT Service. IP-telefonin skapar också förutsättningar för helt nya tjänster i våra affärskoncept vilket stämmer väl in med SEB:s satsning inom Internetbanking. - Vi har länge haft visionen och nu har vi också produkten, säger Per Englund, Telia. När de två framgångsrika plattformarna GSM och IP möts öppnas nya möjligheter att bli mobil och tillgänglig på ett sätt som inte gick tidigare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se