Telia gör webbplatserna personligare på en kvart

Många människor upplever webben som opersonlig och väljer därför att göra sina inköp på traditionellt sätt. Men med Telia SiteCall och funktionerna Voice, Chat och Push blir webbplatserna personliga på en kvart. Företagen kan kommunicera direkt från webben med kunderna.
Förra året övergavs två av tre e-handelskorgar. Kunderna känner inte att de får svar på sina frågor, de hittar inte vad de söker och tycker samtidigt att webbplatserna ibland är opersonliga. - Människor vill ha en mänskligare och mer personlig webb, säger Ulrika Karlsson, Telia. Det har vi tagit fasta på och utvecklat Telia SiteCall, en tjänst som gör att kunderna kan få kontakt med företagets personal direkt från webbplatsen. Därmed kan företagen öka antalet avslut och ge kunderna bättre service via webben. Telia SiteCall är en knapp eller länk som läggs på webbplatsen. När kunden är inne på sajten och trycker på knappen kopplas ett samtal upp till företagets kundtjänst med funktionen Voice. Kunden kan sedan ställa frågor och få råd eller service samtidigt som denne surfar omkring på webbplatsen och tittar på utbudet av varor eller tjänster. - Nu utökar vi Telia SiteCall med Chat och Push, berättar Ulrika Karlsson. Chat gör att kunderna kan ha en personlig textkommunikation med säljpersonalen, som med hjälp av Push kan skicka webbsidor med efterfrågad information direkt till kundens webbläsare. En kund som trycker på Telia SiteCall-knappen kan välja om kontakten ska ske med tal- eller textsamtal eller med e-post. - Med Telia SiteCall blir företagen interaktiva på en kvart och får en mer fulländad interaktiv webbkommunikation, säger Ulrika Karlsson. Det är enkelt att prova och att komma igång, det är bara att gå in på vår webbplats och ansluta sig direkt. När kunderna får direktkontakt med säljarna kan de också få det stöd och den hjälp de behöver för att känna sig nöjda vilket ökar förutsättningarna för fler genomförda affärer över nätet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se