Telia in på den ungerska marknaden

Telia International Carrier etablerar sig i Ungern och kommer att erbjuda operatörstjänster till telecom- och Internet Service Providers på den ungerska marknaden.
I dagarna öppnar man kontor och anslutningspunkt (PoP) i huvudstaden Budapest. Därifrån kommer man att kunna erbjuda kunder att ansluta sig till Telias europeiska fibernät, Viking Network. - Placeringen av vår PoP gör att vi kommer att kunna ge våra kunder kostnadseffektiva anslutningsmöjligheter genom de viktigaste lokalnätsoperatörerna i Ungern. Vi kommer att ha kapacitet motsvarande 30 procent av den totala internationella IP-trafiken till Ungern. Det ger oss stora möjligheter att ta en avsevärd del av marknaden för IP-trafik och hyrda förbindelser, säger Albert Búzássy, ansvarig för satsningen i Ungern. Telia International Carrier kommer att kunna erbjuda sin kunder fast kopplade förbindelser med kapaciteter på 2MB, 34/45MB eller 155MB till alla anslutningspunkter i Telias snabbt växande Viking Network. I dag omfattar det cirka 7000 kilometer och täcker 29 av de mest betydelsefulla städerna i Europa och USA. Innan årets slut så kommer nätet omfatta cirka 30.000 kilometer och 40 städer. Man kommer också att kunna erbjuda Tier 1 Internet connectivitet i bandbredder från 256K to 155MB och en plattform för mervärdestjänster såsom IP-telefoni och VPN-nät (Virtual Private Networks). Om Telia International Carrier: Telia är Nordens ledande Internet- och kommunikationsföretag. Telias intäkter för 1999 uppgick till 52,121 MSEK med 30,600 anställda. Telia International Carrier ingår i affärsområdet Telia Carrier & Networks inom Teliakoncernen. Telia Carrier & Networks bedriver grossistaffärer inom fastnätsprodukter och -tjänster. Enheten producerar, säljer och hyr ut infrastruktur, kapacitet, access och trafiktjänster på den öppna marknaden. Telia Carrier & Networks är marknadsledande i Europa för transatlantisk IP-trafik och har egna kontor i Sverige, förutom i åtta andra europeiska länder och i USA.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se