Telia Mobile lanserar Globalstar Satellit-tjänst i Sverige

Via satellit får Telias GSM-kunder täckning även utanför GSM-systemet. Det möjliggörs genom ett avtal med Globalstar Northern Europe.
Globalstar kommer att bli ett värdefullt komplement för mobilanvändare som reser och arbetar i avlägsna delar av världen. Telia Mobiles kunder kan använda en tvåbandstelefon som nyttjar GSM 900-frekvensen och växlar över till Globalstar satellitläge när så krävs. Växlingen möjliggörs genom ett roamingavtal mellan Telia och Globalstar. En unik funktion med satellittjänsten är att Telia Mobiles kunder behåller sitt GSM-nummer. Tjänsterna i GSM - röstsamtal, textmeddelande (SMS), mobilsvar och roaming - är fortfarande tillgängliga genom Globalstar, tillsammans med tjänster som fax och dataöverföring som lanseras i ett senare skede. Globalstar är en idealisk lösning för yrkesgrupper inom till exempel räddningstjänst, media, hjälporganisationer, åkerier, myndigheter, civilförsvar och sjöfart. Tillsammans med Ericsson, som tillverkar Globalstar satellittelefoner, startar Telia Mobile en så kallad "pre-operational-test" under seglingstävlingen Gotland Runt, 2-8 juli. Kommersiell lansering av Globalstartjänsten är planerad till början av september 2000. Om Globalstar Northern Europe Globalstar Northern Europe LTD, företaget ägs gemensamt av den Finska GSM operatören Radiolinja Ab och det Italienska företaget Elsacom S.p.A (tillhör Finmeccanica koncernen), och förser de nordiska länderna och baltiska staterna med Globalstar mobila satellittelefoni tjänster. För mera information är journalister välkomna att kontakta: Verkställande Direktör, Seppo Hautamäki, GSM +358 50 506 6870
Marknadschef, Tero Brandes, GSM +358 50 506 5115. eller besök: www.globalstar.fi Globalstar, leds av grundare Loral Space & Communications, och är ett kompanjonskap av världens ledande leverantörer av telekommunikation samt utrustnings tillverkare, inklusive en av grundarna Qualcomm Incorporated, Alenia, China Telecom (HK), DACOM, DaimlerChrysler Aerospace, Elsacom (tillhör Finmeccanica koncernen), Hyundai, TE.SA.M (ett France Telecom/Alcatel företag). Besök: www.globalstar.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se