Telia överklagar PTS föreläggande ang. sänkt samtrafikavgift

Telia Mobile Sverige har för avsikt att överklaga Post- och telestyrelsens (PTS) föreläggande om sänkt samtrafikavgift för samtal till mobiltelefoner.
Grunden till överklagandet är att Telia ifrågasätter PTS:s metod för att beräkna nivån för samtrafikavgiften. Telia menar också att de ingående värden som PTS använt kan ifrågasättas. Not for distribution into the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se