Telia testar billig IP-telefoni i Umeå

Telia börjar i dagarna att testa ett nytt och billigare sätt att ringa via bredband. I samarbete med Umeå Energi kommer upp till 1000 hushåll i Umeå att ingå i provet med IP-telefoni, som pågår fram till november i år. Telia är nu den första traditionella nätoperatören i världen som gör ett prov i större skala.
Hushållen, som deltar i försöket, ansluts successivt under provperioden. Alla deltagarna i provet har bredband och det enda som krävs är att de med ett enkelt handgrepp ansluter en liten box på 10x10 cm mellan en vanlig telefon och bredbandsanslutningen i lägenheten. Det behövs alltså ingen dator för att ringa, bara en vanlig telefon. Mindre försök med IP-telefoni, som den nya tekniken kallas, har gjorts under flera år i Sverige och i övriga världen. Tjänsten kommer så småningom att göra det möjligt för hushåll som har bredband att få en billigare "andratelefon" där kunderna kan ringa hur mycket som helst för en låg fast månadsavgift, sk flat rate. Telefonerna i pilotprojektet använder sig av datanätet istället för det vanliga telefonnätet. Det innebär att ljudkvalitén kan påverkas om man är uppkopplad och surfar på Internet samtidigt som telefonen används. Ljudet och tillgängligheten kommer annars att bli lika bra som i en mobiltelefon. - Eftersom vi använder oss av en ny och oprövad teknik kan vi inte garantera samma höga kvalitet som på vanlig fast telefoni, säger Telias projektledare Hans G Eriksson. Enligt Hans G Eriksson är Umeå är en perfekt stad för att genomföra den här typen av både tekniska och marknadsmässiga prov. Telias samarbetspartner Umeå Energi började redan 1995 att bygga ett bredbandigt stadsnät och just nu är Umeå förmodligen Sveriges bredbandstätaste stad där 70 procent av hushållen har Internet, varav 45 procent med fast anslutning. Det är Umeå Energi som är provhushållens leverantör och för dem som deltar i försöket kommer all information att finnas på Umeå Energis hemsida www.umeaenergi.se. Där går det också att maila in och få svar på tekniska frågor om projektet. Telias tekniska samarbetspartners och leverantörer av IP-utrustning är amerikanska Komodo Technology och Cirilium, som även kan nås på www.komodotechnology.com och www.cirilium.com.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se