Fortsatt stort ägande av Teliaktien hos privatpersoner

Den första sammanställningen av ägandet i Telia efter börsintroduktionen är klar. Uppgifterna är hämtade ur VPCs aktieägarregister och gäller för halvårsskiftet.
Antalet svenska personer med aktier i Telia uppgick till 939 339, vilket kan jämföras med 954 000 som fördelades till svenska privatpersoner vid börsintroduktionen den 13 juni.. Svenska privatpersoner ägde den 30 juni 23 procent av de utförsålda aktierna Institutioner och företag i Sverige ägde den 30 juni 49 procent av de utsålda aktierna vilket skall jämföras med 41 procent som tilldelades vid börsintroduktionen. När det gäller institutioner och företag har en förskjutning skett från utländskt ägande till svenskt ägande Det utländska ägandet uppgick enligt VPC-registret den 30 juni till 28 procent. Utländska institutioner erhöll 35 procent den 13 juni. Siffrorna är dock inte fullt jämförbara eftersom det i utländska ägandet enligt VPC-registret också ingår en mindre andel aktier hos privatkunder.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se