Från fast till mobil telefoni - ABB tecknar avtal med Telia värt 60 miljoner kronor

ABB har skrivit avtal med Telia om leverans av mobiltelefoni. Avtalet, som sträcker sig fram till den 30 juni nästa år, är värt cirka 60 miljoner kronor.
Avsikten med avtalet är att ge ABB möjlighet att på några års sikt gå från fast telefoni och trådlös DECT-telefoni till mobiltelefoni. Avtalet bygger på fyra hörnstenar. Dessa är prissättning, tjänster, täckning och kostnadskontroll. Prissättningen gäller intern telefoni, samtal inom Sverige och externa samtal till utlandet. ABB avser att testa tjänsten Mobil hänvisning där man, via mobiltelefonen, kan spela in tillfälliga hälsningsmeddelanden som man använder vid sidan av sitt ordinarie hälsningsmeddelande. Meddelandena kan antingen lagras i mobiltelefonnätet eller i företagsväxeln. Statistik och underlag för uppföljning kommer vidare att ge ABB en bättre kontroll över företagets samlade kostnader för telefoni. Avtalet, som är värt cirka 60 miljoner kronor, omfattar cirka 9 000 abonnemang varav 2 500 är så kallade Dirigent-abonnemang. Dirigent är en landsomfattande nummerplan för ABB:s samtliga fasta abonnemang och Dirigent-användare. Nummerplanen ger ABB bättre kontroll över kostnader för företagsinterna samtal inom Sverige. Diskussioner förs också med ABB IT Partner om att testa och utvärdera GSM över IP. I juni kunde Telia som första företag i världen erbjuda ett urval pilotkunder GSM över IP. SEB IT service och Sigma Exallon Systems är två pilotkunder som har skrivit avtal om att testa GSM över IP.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se