Stockholms stad tecknar avtal med Telia värt ca 370 milj kr

Från årskiftet får Telia totalansvaret för Stockholms stads fasta telefoni. Centrex, som är ett telefonisystem i Telias nät, kommer då att ersätta den nuvarande växellösningen. Det blir Sveriges största Centrexlösning med över 17 000 anknytningar och med de allra senaste funktionerna.
Plattformen är accessoberoende och öppnar för framtida IP-telefoni och integrering med mobiltelefoni. Avtalet, som är värt omkring 370 miljoner kronor, sträcker sig över fyra år och ger samtliga förvaltningar och bolag ett förmånligt trafikavtal. Förutom den nya Centrexlösningen omfattar avtalet den fasta telefonitrafiken. En del användare kommer även få möjlighet att ringa från sina datorer. Centrexlösningen är placerad i Telias nät och ger alla användare, oavsett geografisk placering, tillgång till samma tjänster och en gemensam telefonistfunktion. Till den gemensamma Centrexlösningen kan alla typer av abonnemang och nät anslutas. Oavsett om anknytningarna har vanliga fasta abonnemang, eller om man i framtiden vill välja ISDN-anslutning, GSM eller kommande bredbandiga accesstjänster, kan alla anknytningar fungera på samma sätt. Utöver detta har alla anknytningar samma telefonistservice. - Den nya Centrexplattformen ger våra kunder alla valmöjligheter när det gäller anslutningsformer, idag och i framtiden, berättar Rolf Jansson, VD för Telia Publicom AB. Lösningen vi tagit fram för Stockholms stad öppnar för alternativa tekniker och nya tjänster. Vi kan med lätthet utveckla stadens service till innevånarna i ett ContactCenter med kundkontaktvägar via webb och IP-telefoni, eller digital röststyrning, avslutar Rolf Jansson. Genom ett partnerskap mellan Telia och Proffice AB har förvaltningar och bolag möjlighet att avropa telefonisttjänster efter behov och ge en mycket god telefonservice.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se