Swedia Networks satsar på Kompetensväxling

Telekomentreprenören Swedia Networks inrättar ett unikt, nationellt Kompetensväxlings-projekt under åren 2000 till 2004. Målet för arbetet är att varje år under perioden växla in 100 nya medarbetare samtidigt som 100 medarbetare ur de övre ålderslagren växlas ur. Detta sker bland annat genom ett unikt lärlings- och mentorskapsprogram.
Totalt innebär programmet att 500 personer, motsvarande ca 20% av medarbetarna, kommer att växlas under perioden. Arbetet utförs i nära samarbete med de fackliga organisationerna, SIF, SEKO och SACO. Swedia Networks AB har en kompetent och erfaren personalstyrka. Med detta följer att personalen har en relativt hög medelålder. Om inga insatser görs kommer 70% av medarbetarna att vara över 50 år, år 2004. Till detta kommer att ca 150 personer kommer att kunna lämna Swedia Networks med pension varje år från samma tidpunkt. Lärlings- och mentorprogram Som en mycket viktig del av satsningen har ett lärlings- och mentorprogram startats. Detta kommer att utgöra ett betydande inslag i kompetensväxlingen under hela projekttiden. Lärlingar rekryteras från den externa marknaden och slussas in i företaget via ett mentorprogram. Mentorerna är medarbetare inom Swedia Networks som har en lång och gedigen arbetslivserfarenhet. Dessa mentorer erbjuds ett "Mentoravtal" som dels innebär en garanterad avtalspension, uppgående till minst 70% av den fasta månadslönen, dels medför att de kan lämna företaget med avtalspension ett år före sin egentliga pensionsålder. Swedia Networks har tre pensioneringstidpunkter beroende på "Tilläggsplan till ITP-Tele om ålderspension före 65 år", dessa är 60, 63 och 65 år.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se