Swedia Networks skriver avtal med mobiloperatören Telia Mobile

Swedia Networks AB har skrivit ett tvåårigt avtal med mobiloperatören Telia Mobile AB. Avtalet innebär totalentreprenad avseende nyanläggning av och utrustningsinstallation i mobiltelefonistationer i hela landet.
Swedia Networks är en av de två entreprenörer som anlitas av Telia Mobile. Uppdraget innebär byggnation och installation av nya basradiostationer för mobiltelefoninätet GSM och i framtiden även GPRS och UMTS. Utöver avtalet samarbetar Swedia Networks och Telia Mobile även med drift och underhåll av såväl infra- som radioutrustning på befintliga basradiostationer samt driftsättning av nyanlagda basradiostationer. I och med detta avtalet bygger Swedia Networks en plattform för ytterligare åtaganden inom telekomområdet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se