Telia får driftansvaret för e-handelsplattformen Oppido

Telia IT-Service AB har fått en order på ca 30 MSEK från e-handelsföretaget Oppido.
Oppido utvecklar en modern plattform för elektronisk handel som ska förenkla europeiska konsumenters handel på nätet. I höst lanserar Oppido en portal med e-handel, ett lojalitetssystem samt verktyg för avancerade konsumentanalyser. Telia IT-service har fått ansvaret för webbdriften av plattformen samt internetaccessen till portalen. Telia IT-Service vann affären på meriter som innehåller bland annat Telias tilläggsvärden inom internet och kommunikation samt företagets förmåga att snabbt (time to market) erbjuda ett helhetsansvar mot Oppido. Om Oppido
Oppido är ett nystartat företag inom e-handelsområdet som ingår i investmentkoncernen Emerging Technologies. Företaget utvecklar en plattform för e-handel som ska hjälpa e-handelsbolag över hela Europa att sänka kostnaden att förvärva och behålla kunder. I Sverige bygger Oppido en egen portal som lanseras under hösten. Plattformen är också anpassad till andra portaler och kanaler som exempelvis digital-TV, Wap, GPRS m m. Om Telia IT-Service AB
Telia IT-Service är ett av Sveriges största serviceföretag inom IT-området, med en omsättning på 2,4 miljarder kronor 1999. Affärsidén är att med moderna IT-servicelösningar inom tele och data skapa en kostnadseffektiv IT-miljö och en väl fungerande IT-vardag för kundernas verksamhet och användare. Telia IT-Service har ca 1 100 anställda och erbjuder service på över 50 orter.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se