Telia och Tele2 överens om nya samtrafikvillkor

Telia och Tele2 har kommit överens om de villkor för samtrafik som ska tillämpas för det fasta telenätet. Samtrafik är det begrepp som används för den teletrafik som går mellan olika operatörers nät. Den är en delkomponent i ett telefonsamtal där flera operatörer är inblandade.
Överenskommelsen innebär att Tele2 som första operatör får tillgång till Telias nya samtrafikpriser. Den innebär också att parterna nu kopplar ihop sina nät i lokala anslutningspunkter i sammanlagt 67 riktnummerområden. De lokala anslutningspunkterna ger parterna tillgång till ännu lägre samtrafikpriser i dessa områden. Telia och Tele2 har sedan tidigare utbytt samtrafik via 26 regionala anslutningspunkter i Sverige. Förhandlingarna om prisnivån för samtrafik mellan Tele2 och Telia startade i januari i år. Post- och Telestyrelsen har sedan i mars lett medlingsförhandlingar mellan parterna . Överenskommelsen tillämpas med fyra månaders retroaktivitet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se