Telia utvärderar delprivatisering av com hem

com hem:s framgångsrika lansering av bredbandstjänster har resulterat i att Telia kommer att utvärdera möjligheterna för com hem, Sveriges största kabel-TV-operatör. Någon form av publik notering av bolaget kan bli aktuell. En börsintroduktion ger ett större ägande och ökar värdet för Telias aktieägare.
Telia var ursprungligen tvungen att avyttra com hem som ett villkor för att det föreslagna samgåendet med Telenor skulle godkännas. Sedan samgåendet avbröts beslöt Telia i februari att återuppta avyttringsprocessen. com hem har därefter nått stora framgångar med sina interaktiva tjänster och bredbandsanslutningar. Samtidigt har förhållandena på kapitalmarknaderna försämrats väsentligt och därmed de potentiella köparnas möjligheter att inhämta kapital för att finansiera köpet av com hem på för Telia acceptabla nivåer och villkor. Mot denna bakgrund har Telia gjort bedömningen att en fortsatt försäljning av 100 procent av com hem till en ensam köpare inte kommer att maximera värdet för Telias aktieägare. Telia gör bedömningen att en eventuell börsintroduktion av com hem på ett bättre sätt synliggör potentialen i bolaget som en av de ledande bredbandsaktörerna i Norden. Om com hem com hem är den största kabel-TV-operatören i Sverige och har idag 1,35 miljoner kunder vilket utgör en marknadsandel i Sverige om 61 procent. com hem erbjuder tjänster över hela Sverige och är den ledande operatören i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kabel-TV är den viktigaste kanalen för TV-distribution i Sverige. com hem är ett helägt dotterbolag till Telia AB. com hem är ledande i utvecklingen av nya tjänster: 1986: Betal-TV
1996: "Pay-per-view"
1997: Europas första digitala kabel-TV-nät com hem har gjort betydande investeringar i infrastruktur, varumärke och tjänsteutbud och kan idag erbjuda närmare 1,3 miljoner com hem-kunder digital kabel-TV och fastighetsägare med mer än en kvarts miljon hushåll har beställt uppgradering till bredbandsanslutning. com hem har påbörjat en framgångsrik utbyggnad av HipNet+, ett hybrid-co-axial ("HFC") tvåvägs-bredbandsnät. Detta kommer att medföra att com hem kan erbjuda bredband, betal-TV och interaktiva tjänster till i det närmaste samtliga av bolagets kunder. Utöver detta planerar com hem att lansera nya tjänster inom Internet-innehåll och mobiltelefoni.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se