Bättre och snabbare nummerupplysning i södra Sverige

Idag övergår nummerupplysningen 118 118 i Helsingborg, Kristianstad och Borås till ett modernare datasystem. Den nya tekniken ger telefonisterna fler sökvägar och högre träffsäkerhet vid sökningarna. För kunden betyder det snabbare service och därmed kortare telefonsamtal. Dessutom införs möjligheten att få uppgifterna skickade till mobiltelefonen via ett SMS-meddelande.
- Den nya tekniken är ett viktigt verktyg för att kunna ge ännu bättre service till våra kunder. Flexibla och snabba sökmetoder ger hög träffsäkerhet och därmed ännu högre kvalitet. Det är krav som kunderna ställer på alla som förmedlar information och kunskap idag. Kundens tid är värdefull, och det vet våra telefonister, därför är det viktigt att tekniken hänger med i utvecklingen, säger Lars Nilsson som leder verksamheten i Helsingborg och Kristianstad tillsammans med Barbro Walldén, ansvarig för enheten i Borås. Drygt 200 personer jobbar hos 118 118 i Helsingborg, Kristianstad och Borås. Dagligen tar man emot ca 50 000 samtal. Telefonisterna har utbildats i det nya datasystemet under tre heldagar. Den ständigt ökande mängden av telefonförfrågningar gör att 118 118 ofta är i behov av att rekrytera nya medarbetare. - Pensioneringen av vårt gamla tekniksystem innebär att de bästa delarna lever vidare i ny tappning. Sökmotorn är därför ett resultat av vår samlade erfarenhet men förbättrad genom den nya tekniken. Den nya sökmotorn har utvecklats i nära samarbete mellan Telia, ICL och Envilogg. Vi är alla mycket nöjda med resultatet, säger Gunnar Ahlström, ansvarig projektledare för det nya systemet på Telia InfoMedia Respons. Totalt finns 118 118 på tolv orter i Sverige. Helsingborg, Kristianstad och Borås ger service åt kunder som ringer 118 118 från hela södra Sverige, med tyngdpunkt på Malmö- och Göteborgsregionerna. Tidigare har det nya systemet med ny sökmotor införts i Norrköping. Under hösten kommer teknikbyte ske successivt i resten av landet. 118 118 är den största tjänsten inom bolaget Telia InfoMedia Respons. 118 118 tar varje år emot ca 50 miljoner samtal.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se