com hem gör Sveriges största bredbandsaffär

com hem ab har tecknat avtal om bredbandsanslutning till Framtidenkoncernens 67 000 lägenheter. Detta är den största enskilda bredbandsaffären i Sverige någonsin. Utbyggnaden påbörjas under hösten och kommer att ge hyresgästerna tillgång till såväl höghastighetsinternet som en rad andra bredbandstjänster.
com hem har det gångna året upplevt en kraftig ökning i försäljningen av bredbandsanslutningar. Vi har sedan årsskiftet tecknat avtal om anslutning av 200 000 hushåll och har nu totalt avtalat om att ansluta 285 000 hushåll. Nu tecknas avtal med göteborgsbaserade Framtidenkoncernen för uppkoppling av 67 000 lägenheter. com hem levererar sedan tidigare analog och digital TV, pay-per-view, musiktjänster, spel mm till Framtidenkoncernen. Tjänsterna uppgraderas nu till fullvärdig bredbandsanslutning. - Avtalet med Framtidenkoncernens bostadsföretag är Sveriges absolut största enskilda bredbandsaffär, säger com hems försäljningsdirektör John Scharf. Vi ser affären som ytterligare en bekräftelse på den starka efterfrågan på våra tjänster - såväl höghastighetsinternet som andra bredbandstjänster. com hems bredbandserbjudande omfattar dels höghastighetsinternet, dels interaktiva tjänster och dels digital TV och radio. - Idag är höghastighetsinternet den tjänst som oftast efterfrågas, säger John Scharf. Men i framtiden kommer kravet på utbudet av tjänster och deras utformning att öka. Vi erbjuder redan idag många spännande bredbandstjänster utöver själva Internetanslutningen. Framtidenkoncernen ser avtalet som ett viktigt led i arbetet att erbjuda ett modernt boende med hög IT-standard. - Det finns en stor efterfrågan på snabb internet från våra hyresgäster. Det finns också ett intresse för andra digitala tjänster som går att få via kabel-TV-nätet, säger VD Kurt Eliasson. Dessutom är det viktigt för oss som ledande bostadsföretag i göteborgsregionen att vara med i ett tidigt skede för att skapa ett framtidsboende med modern IT.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se