Infonet tecknar ramavtal med Telia

Infonet Services Corporation (NYSE/FSE: IN), ett av världens ledande globala kommunikationsföretag, har tecknat ett ramavtal för köp av internationell bredbandskapacitet från Telia International Carrier AB enligt principen för capital lease (finansiell lease). Avtalet är för närvarande värt 60 miljoner kronor över tio år.
Telia ska enligt avtalet förse Infonet med internationell kapacitet från Centraleuropa till Skandinavien och mellan större städer i Skandinavien. USA-baserade Infonet är världsledande inom globala kommunikationstjänster till multinationella företag. Infonets tjänster är lokalt förankrade i över 60 länder och områden världen över. Om Telia International Carrier Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingringen erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en gigantisk investeringstung satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. Vikingnätet täcker idag 7 000 förbindelsekilometer och kopplar ihop 29 städer. I slutet av år 2000 kommer nätet att täcka 30 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 40 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se