Ny fiberoptisk affär för Telia värd 40 miljoner US-dollar

Telia och 360networks har skrivit ett avtal om en utökad satsning på infrastruktur och anläggningar i fiberoptiska nät i Europa och Nordamerika. Det nya avtalet är värt cirka 40 miljoner US-dollar eller 365 miljoner SEK och löper över 20 år. Totalt är hela affären mellanTelia och 360networks ( fd Worldwide Fiber Inc) värd 100 miljoner US-dollar eller drygt 915 miljoner SEK.
Det nya avtalet innebär att 360networks köper ytterligare fiberpar i Telias befintliga nät samt på den nya sträckan Munchen-Wien-Milano som blir klar under år 2001. Avtalet är det tredje som Telia gör i USA och är helt i linje med de tidigare fattade strategierna. Det nyskrivna avtalet innebär att Telia fortsätter den planerade satsningen i Nordamerika och den inkluderar också en option på rätten att köpa fiberoptiska nät i Kanada av 360networks. - Utvidgningen av affären med 360networks är en naturlig följd av det avtal som fattades i januari i år och stärker Telias ställning på den viktiga nordamerikanska marknaden, säger Lars-Erik Åberg, tf vd för Telia International Carrier. Samtidigt är det också en bekräftelse på Telias kunskap och goda rykte vad gäller leveranser av högkvalitativa nätlösningar. I kilometer räknat ska Telia förse 360networks med fiberkablar med en längd av 7 700 km och därigenom förenas Storbritanninen, Frankrike, Tyskland, Holland, Österrike, Italien med de nordiska länderna. Telia ska också svara för telehotell och underhåll av fibernätet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se