Svenska Bredbandsbolaget skriver avtal med Swedia Networks om bredbandsutbyggnad

Swedia Networks AB har idag träffat en överenskommelse med Svenska Bredbandsbolaget AB om utbyggnad av bredbandsnät. Avtalet omfattar byggnation i Sverige, Norge och Danmark och löper till och med år 2001. Överenskommelsen innebär att Swedia Networks totalt kommer att bygga ca en halv miljon bredbandsanslutningar för Svenska Bredbandsbolagets räkning i de berörda länderna.
Swedia Networks AB är en av Nordens mest aktiva telekomentreprenörer inom områdena design, anläggning och service av infrastruktur för elektronisk kommunikation. Swedia Networks har 2 100 anställda i en rikstäckande organisation i Sverige. Omsättningen 1999 var 3 900 Mkr. Swedia Networks har dotterbolag i Frankrike, England och Tyskland; filialer i Norge, Danmark och Irland samt representationskontor i Spanien och Malaysia. Bolaget ingår i Telia-koncernen. För mer information, besök Swedia Networks på Internet, www.swedianet.com

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se