Telia bildar nytt bolag för att sälja nättjänster

Telia bryter nu ut den svenska delen av nätverksamheten och bildar ett separat bolag som får namnet Skanova. Redan från start kommer Skanova att ha omkring 2 500 anställda och en beräknad omsättning på runt 20 miljarder kronor.
Vd för Skanova blir Marianne Nivert, Telias förste vice VD och chef för affärsområdet Telia Carrier & Network där Skanova ingår tillsammans med systerbolaget Telia International Carrier AB, Division Satellit samt affärsenheterna i Danmark och Finland. Företagsledning och styrelse presenteras senare i höst. Skanova blir helägt av Telia och vänder sig till två typer av kunder; andra nätoperatörer och Service Providers, dvs företag som vill in på den svenska telekommarknaden men köper både kapacitet och tjänster av Skanova för att sedan marknadsföra dem under sitt eget namn. Till Service Providers räknas förutom små nystartade företag även stora företag med många kunder som exempelvis försäkringsbolag, elbolag, banker, stora detaljhandelskedjor och fastighetsbolag. Gemensamt för de flesta är att de redan idag har regelbunden fakturering och vill utvidga sina erbjudanden med telefoni och internetaccess för att knyta slutkunderna närmare det egna företaget. - Genom Skanova möter vi nu den här vågen av nya aktörer som vill starta egen telefoni- och Internetverksamhet i Sverige, säger Marianne Nivert. Vår avreglerade telemarknad i Sverige har varit öppen för konkurrens sedan 1993 och den här delen av Telia som nu blir eget bolag har mer och mer kommit att fungera som en grossistverksamhet. Telia vill i första hand bli sedd som en partner och inte som konkurrent av alla nya aktörer på telemarknaden. Marianne Nivert menar att Telia ibland har mötts med misstänksamhet från de kunder som även är konkurrenter. Genom att bilda Skanova blir Telias roll på marknaden mer tydlig.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se