Telia kommenterar Tågkompaniets kritik

Tågkompaniet i Luleå har den senaste tiden framfört hård kritik mot Telia för att Tågkompaniets kunder har svårt att komma fram till företagets bokningscentral i Ånge och Ljusdal. Med anledning av detta vill Telia lämna följande kommentar:
- På Telia är vi förvånade över att kritik riktas mot Telia eftersom Tågkompaniet inte har någon egen växel utan anlitar ett callcenterföretag som i sin tur köper tjänster av Telia, säger Hans G Larsson, pressansvarig på Telia. - Det är vår bestämda uppfattning att callcenterföretaget har en för dålig växelkapacitet och för få anställda för att sköta den volym kundärenden de åtagit sig. Det är med andra ord callcenterföretaget som Tågkompaniet använder sig av som måste utöka sin telekapacitet och sin bemanning. För att telefonbokningarna ska fungera bättre och snabbare måste växeln vara dimensionerad för att ta emot alla de samtal som kommer in. Både Tågkompaniet och callcenterföretaget har kraftigt underskattat trafikvolymen. - Telia har gjort utryckningar till callcenterföretaget och försökt avhjälpa störningarna, men till slut hamnar man i en situation där man måste titta på hur mycket trafik man har, vad man har för teknisk lösning och att man har en bemanning och en utrustning som är dimensionerad för den verksamhet man bedriver. - Under sommaren har Telia också gjort en del jobb för att hjälpa till med omstyrningar av Tågkompaniets 020-nummer och i månadsskiftet juli/augusti fick callcenterföretaget en offert med förslag till uppgradering av den aktuella växelfunktionen. Callcenterföretaget har inte återkommit med någon beställning till Telia. - De båda företagen har numera också samma kundansvariga säljare hos Telia och vi hoppas därmed att vi snabbare ska kunna komma kunderna till mötes när det gäller att hitta en optimal lösning. Men vi kommer fortsatt att hålla strikt på att förändringar och utökningar av tjänster bara kan beställas av den part vi tecknat avtal med. - I en intervju i Radio Västernorrland idag säger Jan Johansson, VD för Tågkompaniet, att man överväger att kräva skadestånd från Telia och att "det handlar om åtskilliga hundratusentals kronor". Telia har inte mottagit något skadeståndskrav. Vi kan i dagsläget inte heller se någon grund till att tillmötesgå ett eventuellt kommande krav. Trots upprepade försök har vi inte lyckats nå Jan Johansson. - Vi beklagar att Tågkompaniets kunder har problem att komma fram och hoppas att vi via callcenterföretaget kan hjälpa till att lösa de telefoniproblem som funnits eller kvarstår.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se