Teliakoncernen januari-juni 2000

Teliakoncernen januari-juni 2000

Största tillväxten någonsin på mobilmarknaden i Norden - 533 000 nya GSM-kunder i Sverige, Danmark och Finland

· Förvärv av den norska mobiloperatören Netcom ASA - 750 000 nya kunder
· Ökad omsättning med 3,4 procent till 26 037 MSEK
· Ökat rörelseresultat med 69 procent till 3 870 MSEK
· Stor efterfrågan på bredband - 120 ramavtal tecknade för sammanlagt 557 000 hushåll
· Fortsatt tillväxt inom Internet + 80 000 nya kunder till 695 000
· Fortsatt expansion av Telias internationella fibernät - Telia har nu genomfört sitt första kvartal som börsbolag och för mig är det särskilt glädjande att vi fortsätter vår expansion inom samtliga av våra tillväxtområden, säger Telias koncernchef och CEO Jan-Åke Kark i en kommentar till halvårsrapporten. - Som ledande Internet- och kommunikationsbolag på världens mest avancerade marknad för telekommunikation fortsätter Telia att ta marknadsandelar inom de fokuserade affärsområdena. Speciellt kraftig är expansionen inom affärsområdet Mobil där vi fått mer än en halv miljon nya kunder. Men också tillväxten på Internet är mycket bra med en ökning på 80 000 nya kunder. Efterfrågan på bredband fortsätter glädjande nog att vara enorm. - Rörelseresultatet på drygt 3,8 miljarder kronor är helt i linje med vår strategi och vi fortsätter den framgångsrika fokuseringen på Sverige, Norden och Baltikum.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2000/08/16/20040904BIT27130/wkr0006.pdf Delårsrapport