Ändrad struktur ger ökad effektivitet

Telias styrelse hade under våren en principdiskussion om Teliakoncernens legala struktur för internationell expansion. Den dåvarande strukturen bedömdes inte vara anpassad till de framtida kraven på flexibilitet och effektivitet.
I syfte att öka effektiviteten inom Teliakoncernen fattade styrelsen principbeslut om att utveckla Teliakoncernens holländska holdingbolagsstruktur där bolag med internationell verksamhet skulle kunna placeras. Avsikten var inte att flytta ut svensk verksamhet för att utnyttja skattemässiga fördelar. - Teliakoncernens katalogverksamhet är etablerad i följande länder; Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland samt Ukraina. I verksamheten är drygt två tredjedelar av personalen anställd utomlands. Faktureringen sker till 25 procent utomlands, säger Telias koncernchef Jan-Åke Kark i en kommentar. Teliakoncernen betalar idag 28,5 procent i skatt. 1999 hade koncernen totalt 1 680 miljoner kronor i skattekostnad.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se