Bättre och snabbare nummerupplysning

Idag övergår nummerupplysningen 118 118 i Sundsvall till ett modernare datasystem. Den nya tekniken ger telefonisterna fler sökvägar och högre träffsäkerhet vid sökningarna. För kunden betyder det snabbare service och därmed kortare telefonsamtal. Dessutom införs möjligheten att få uppgifterna skickade till mobiltelefonen via ett SMS-meddelande.
- Den nya tekniken är ett viktigt verktyg för att kunna ge ännu bättre service åt våra kunder. Flexibla och snabba sökmetoder ger hög träffsäkerhet och därmed ännu högre kvalitet. Det är krav som kunderna ställer på alla som förmedlar information och kunskap idag. Kundens tid är värdefull, och det vet våra telefonister, därför är det viktigt att tekniken hänger med i utvecklingen, säger Inga-Lisa Gebarth-Fager och Hans Bergendahl som ansvarar för enheterna i Sundsvall. Drygt 250 personer jobbar hos 118 118 i Sundsvall. Varje dygn tar telefonisterna emot cirka 45 000 samtal. Sundsvall är den största enheten inom nummerupplysningen och svarar för en fjärdedel av den totala samtalsvolymen. Det är också Sundsvall som tar hand om alla samtal nattetid. Under dagtid servar man kunder i södra och mellersta Norrland samt Västerås, Uppsala och Stockholm. Telefonisterna har utbildats i det nya datasystemet under tre heldagar. - Pensioneringen av vårt gamla tekniksystem innebär att de bästa delarna lever vidare i ny tappning. Sökmotorn är därför ett resultat av vår samlade erfarenhet men förbättrad genom den nya tekniken. Den nya sökmotorn har utvecklats i nära samarbete mellan Telia, ICL och Envilogg. Vi är alla mycket nöjda med resultatet, säger Gunnar Ahlström, ansvarig projektledare för det nya systemet på Telia InfoMedia Respons. Totalt finns 118 118 på tolv orter i Sverige. Tidigare har det nya systemet med ny sökmotor införts i Norrköping, Kristianstad, Helsingborg och Borås. Under hösten kommer teknikbyte ske successivt i resten av landet. 118 118 är den största tjänsten inom bolaget Telia InfoMedia Respons. 118 118 tar varje år emot ca 50 miljoner samtal. Den ständigt ökande mängden av telefonförfrågningar gör att 118 118 ofta är i behov av att rekrytera nya medarbetare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se