Betala med mobiltelefon i P-husen

Telia och Stockholms Parkering testar nu en ny tjänst som gör det möjligt att betala i P-hus via mobiltelefonen. Tjänsten Park&Ring kräver inget anmälningsförfarande, är inte knuten till någon speciell bil och kräver inga bensin- eller betalkort. Det är bara att parkera och ringa.
Stockholm Parkering och Telia har tecknat ett samarbetsavtal om test av tjänsten "Park&Ring - ett mobilt betalsystem för parkering". Pilottestet, kommer att omfatta ett hundratal kunder med Telia-abonnemang. Det startar den 18 september och pågår t o m den 31 december. Testkunderna kan betala sin parkering med mobiltelefonen i sex olika P-hus i Stockholm; Norra Latin, Väderkvarnen, Fältöversten, Ringen, Konserthusgaraget och i P-hus PUB. Kunden ringer snabbt och enkelt ett 0730-nummer med talsvarsmeddelande. Kontroll av att avgiften är betald, eller snarare att kunden är inloggad i systemet under sin parkering, sker med hjälp av parkeringsvaktens WAP-telefon. Parkeringsavgiften debiteras därefter på kundens mobiltelefonräkning. - Genom att erbjuda kunderna möjlighet att betala sin parkeringsavgift med hjälp av mobiltelefonen gör vi det enklare för kunden och kan samtidigt sänka bolagets kostnader för kort- och kontanthanteringen, säger borgarrådet Sten Nordin, ordförande i Stockholm Parkerings styrelse. Pilottjänsten "Mobilt betalsystem för parkering" har utvecklats av Telia Mobile efter ett initiativ av Stockholm Parkering. - Detta är ett första steg mot handel via mobiltelefonen som gör det möjligt för kunden att direkt via mobilen hantera och betala för en tjänst, säger Lars Klasson, chef för Telia Mobile New Business. På sikt kommer mobiltelefonen att kunna fungera som en mobil plånbok för alla möjliga betalningstransaktioner. Stockholm Parkering (Stockholm Stads Parkerings AB), driver idag ca 150 parkeringshus samt 200 större ytparkeringar. Totalt omfattar verksamheten ca 105 000 parkeringsplatser. Bolaget ägs av Stockholm stad och är ett instrument i stadens samlade trafik- och parkeringspolitik. Omsättningen 1999 uppgick till 309 MSEK och antalet anställda är 127.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se