Komponera ditt eget digital-TV-utbud

com hem låter nu kunderna komponera sina egna paket av digitala TV-kanaler. Man erbjuder hyra av digital-TV-box tillsammans med abonnemang på åtta eller tolv valfria kanaler. Kunden väljer kanalerna fritt bland com hems stora utbud av digital-TV.
Kabel- och satellit-TV-företagen har länge kritiserats för att man hänvisat konsumenterna till att köpa färdiga kanalpaket istället för att själva ge dem möjlighet att välja vilka kanaler som skall ingå. Nu erbjuder com hem kunderna hyra av digital-TV-box tillsammans med abonnemang på åtta eller tolv valfria kanaler. Kunden väljer kanalerna fritt bland com hems stora utbud av digital-TV. Erbjudandet gäller dock inte filmkanalerna och TV Chile. - Digital-TV skall inte bara innebära bättre bild och fler kanaler. Vi tycker också att det skall innebära ökad valfrihet eftersom den digitala tekniken gör det möjligt. Våra kunder vill själva välja kanaler. Nu ger vi dem den möjligheten, säger Henrik Enfors vVD på com hem. com hems nya erbjudande 8 favoriter kostar 199 kronor per månad och 12 favoriter kostar 229 kronor per månad. Hyra av digital-TV-box ingår och abonnemangen löper på 12 månader. Samtidigt lanseras Stora com hem som är ett erbjudande där kunden, förutom hyra av box, får närmare fyrtio kanaler. Priset för Stora com hem är 299 kronor per månad. Försäljningen börjar den 18 september.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se