Nyemission i Telia Overseas

Telia, Ratos, Skandia och Orkla har beslutat att genomföra en nyemission i det samägda bolaget Telia Overseas. Nyemissionen omfattar närmare 1 160 miljoner kronor. Det ökade aktiekapitalet är avsett att finansiera den fortsatta expansionen av verksamheten i Brasilien.
Telia Overseas som grundades 1996 investerar globalt i främst mobil verksamhet. Idag är Telia Overseas verksamt på sju marknader världen över. Det sammanlagda antalet kunder uppgår till 1,4 miljoner. Den i särklass största investeringen i Telia Overseas är Tess i Brasilien där det senaste årets tillväxt varit mycket kraftigt. Antalet kunder i Brasilien är idag över 600 000 vilket är en ökning med 74 procent från årsskiftet. För Telia som har ett 65-procentigt innehav i Telia Overseas innebär nyemissionen en investering med 750 miljoner kronor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se