ÖrebroBostäder tecknar bredbandsavtal med Telia

Det kommunala fastighetsbolaget ÖrebroBostäder AB, ÖBO, har tecknat ett ramavtal med Telia om anslutning till bredbandsnätet för sina 23 000 lägenheter. Överenskommelsen innebär att hushållen var för sig har möjlighet att teckna avtal med Telia om anslutning till bredbandsnätet.
Avtalet är till sin omfattning ett av de större i landet både vad avser antalet lägenheter och den geografiska spridningen. Förutom Örebro täcker projektet ett tiotal småorter i Örebros omgivning. För dessa orter kommer Telia att skapa en särskild, teknisk lösning. Installationsarbetena inleds under oktober månad i Örebros centrala delar. Tidpunkten då hela projektet kan vara avslutat går ej att precisera på förhand. Den är bland annat beroende av antalet hushåll, som kommer att teckna avtal med Telia samt den tekniska lösning, som parterna kommer att välja för de omgivande, mindre orterna. - Vi vill gärna att våra hyresgäster i ett tidigt skede och till ett rimligt pris ska få tillgång till snabbt Internet, säger Hans Lander, vd ÖrebroBostäder. Telias erbjudande är speciellt anpassat för större bostadsföretag och deras hyresgäster. Förutom Telias Internetpaket med bla fem e-postlådor och hemsidor får hyresgästerna en fast uppkoppling och fri support dygnet runt för 200 kronor/månad. En finess är att pågående telefonsamtal inte störs, då någon i bostaden använder Internetuppkopplingen för att surfa på nätet samtidigt. Anslutningsavgiften är 975 kronor per lägenhet. Med Telias Gruppanslutning Bredband får kunden hastigheten på 0,5 Mbit/s till Internet. Detta är vad som bedöms vara nödvändig kapacitet idag för att tillgodose ett hushålls behov av tjänster tillgängliga över bredbandsnätet . I framtiden kan den anpassas till den kapacitet, som krävs för att garantera tillgång även till kommande tjänsteutbud.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se