Telia börsnoterar dotterbolaget Eniro AB

Styrelsen för Telia AB offentliggör villkoren för teckning av aktier i Eniro AB, Nordens ledande leverantör av tryckta kataloger och online-tjänster. Inbjudan riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och i utlandet. Erbjudandet omfattar 75 150 000 (50,1%) av de 150 000 000 aktierna i Eniro. Pris per aktie kommer att vara mellan 84 och 110 kronor. Det slutliga priset fastställs omkring den 9 oktober 2000.
Eniros produkter och tjänster omfattar 700 tryckta kataloger i ett tiotal länder, främst Norden, de baltiska staterna och Östeuropa. Gula Sidorna, Din del och Emfas är bolagets svenska varumärken. Eniro är dessutom ledande i Europa vad avser katalogtjänster online. Under 1999 omsatte bolaget proforma 2 649 miljoner kronor och hade en tillväxt på 20 procent jämfört med föregående år. Resultat före avskrivningar proforma uppgick till 769 miljoner kronor. - Att omvandla Eniro till ett fristående bolag med breddat ägande ska ses som ytterligare ett steg i Telias fokusering på sin kärnverksamhet. Eniro får nu ännu bättre möjligheter att konkurrera på marknaden och ges tillgång till egna finansiella resurser för tillväxt. Det är bra för Telia i egenskap av huvudägare, säger Telias förste vice vd Marianne Nivert. I styrelsen för Eniro ingår Björn Svedberg, ordförande, samt Lars Berg, Marianne Nivert, John Abrahamson, Per Bystedt, Jan Rudberg och Eniros vd Lars Guldstrand. - Vi ska vara den bästa marknadsplatsen för möten mellan företag och deras kunder såväl online som i tryckta media. Ett vidgat ägande och en notering på Stockholmsbörsen ger oss ännu bättre möjligheter att stärka vår position, expandera internationellt och öka vår närvaro online, säger Lars Guldstrand. Allmänheten kan teckna sig för aktieköp under perioden 26 september - 6 oktober 2000. Det svenska prospektet och anmälningssedeln finns tillgängligt på Eniros hemsida (www.eniro.se) och genom Carnegie och SEB. Priset per aktie offentliggörs omkring den 9 oktober 2000 och kommer i erbjudandet till allmänheten inte att överstiga 110 kronor. Telia har utsett Carnegie och Morgan Stanley Dean Witter som joint global coordinators och bookrunners. Deutsche Bank, Enskilda Securities och UBS Warburg är co-lead managers. Aktierna har godkänts för notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Förväntad noteringsdag är 10 oktober 2000. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se