Telia erbjuder UMTS-tjänster redan 2001 i sin ansökan

Telia överlämnade på fredagen ansökan om s.k. UMTS-tillstånd i Sverige till Post- och Telestyrelsen. UMTS-utvecklingen är ett viktigt steg i Telias strategi som den ledande mobila operatören i Norden. Telia kommer redan 2001 att erbjuda de nya UMTS-tjänsterna.
Telias ansökan består i huvudsak av tre delar: Täckning, utbyggnadstakt och nya tjänster. Telia beräknar att den totala investeringsnivån för UMTS blir 7-11 miljarder kronor under en tioårsperiod. Redan 2001 är Telia förberett för att kunna erbjuda de nya UMTS-tjänsterna. I slutet av 2002 kommer större delen av Sverige att ha UMTS-täckning och i slutet av 2003 kommer UMTS-täckningen vara jämställd med Telias nuvarande GSM-täckning. - Vår bedömning är att vi lämnat in en mycket stark ansökan. Telia framtidssäkrar en snabb utveckling av nya tjänster för våra tre miljoner kunder och bidrar också till att Sverige kan behålla sin position som världsledande IT-nation, säger Kenneth Karlberg, vice vd i Telia AB och vd i Telia Mobile AB. - Vi kan lova en mycket snabb utbyggnad. Vårt erbjudande omfattar hela landet och innebär att större delen av Sveriges befolkning inom drygt två år också kommer att kunna använda nästa generations mobil kommunikation. Vi avser då också att börja lansera helt nya tjänster. Telia kommer att utnyttja sin befintliga infrastruktur för GSM-telefoni vilket innebär att utbyggnaden av UMTS kan ske snabbt och kostnadseffektivt. Telia tar också hänsyn till miljöaspekter vid nätutbyggnaden. - Redan idag arbetar vi med att utveckla nya tjänster som blir möjliga tack vare den nya tekniken. Det innebär att begreppen mobiltelefoni och mobilitet kommer att få en helt ny innebörd. De tjänster vi vill lansera ska utgå från våra kunders vardagssituation och bidra till att göra livet lite enklare, säger Kenneth Karlberg. Telia är marknadsledande inom mobil kommunikation i Norden och kan som enda operatör erbjuda mobila tjänster i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Om hänsyn tas till ägarandelen i intressebolag samt NetCom ASA uppgick Telias totala antal mobilkunder till cirka 4,3 miljoner vid halvårsskiftet 2000. Telia har en licens för UMTS i Finland och har genom sitt norska dotterbolag Netcom ansökt om licens i Norge.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se