Telia ger Internetaccess via satellit till evenemangsfartyg

Det enda realistiska alternativet för att ge ett fartyg Internetaccess är att använda satellit. Detsamma gäller andra tillfälliga eller mobila evenemang som kräver Internetaccess, t ex mässor, konferenser, sport- och musikevenemang. Telia Carrier & Networks har därför för dessa ändamål utvecklat en ny produkt kallad Telia Occasional IP.
Satellit är det enda realistiska sättet att snabbt och kostnadseffektivt etablera Internetaccess till ett stort antal platser, eller rörliga, med kortvarsel. Sådana tillfällen är t ex mässor, konferenser, sport- och musikevenemang. Med hjälp av Telia Occasional IP kan Internetaccess etableras via satellit till exempel ett fartyg. Ett aktuellt exempel är evenemanget Telia City Cruise 2000 där abonnerad hastighet till ett fartyg är 2 Mbit/s i bägge riktningarna. Ombord på fartyget finns ett nätverk med datorer och servrar som ansluts till Internet för trafik till fartyget samt för access för personer och företag som vill hämta material från fartygets servrar. Via den satellitkapacitet som Telia förfogar över kan hela Europa och större delen av Ryssland nås samtidigt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se