Telia levererar bredbandigt intranät till Promise

Telia kommer under hösten att erbjuda Promise (Producenter för Interaktiva Medier i Sverige) ett bredbandigt branschnät. I lösningen ingår internetaccess, kommunikation mellan medlemsföretagen och möjligheter att bygga upp applikationstjänster i nätet. Promiseföretagen får nu möjlighet att leverera bredbandiga ASP-tjänster till sina kunder.
Telia och Promise har genom gott samarbete tagit fram lösningen som tillgodoser Promise- företagens särskilda krav. Det bredbandiga områdesnätet, som binder ihop innovatörer och leverantörer i multimediabranschen i Stockholm, kommer att drivas på prov under hösten. - Telia är en stark resurs som har kompetens och erfarenhet av att skapa bredbandlösningar, säger Hasse Samuelsson, VD i Promise, som organiserar 150 små och medelstora företag i Stockholm. Vi börjar bygga för ett tiotal företag och räknar med en snabb utbyggnad. - Promiseföretagen får nu möjlighet att leverera bredbandiga ASP-tjänster till sina kunder och kan själva använda sådana tjänster. Företagen får också via nätet anslutning till internet, säger Harry Plogbäck, projektledare på Telia. Det är de här företagen som ska fylla våra nät med ett attraktivt innehåll. Med den här lösningen ger vi dem redskapet. Områdesnätet är baserat på ett gemensamt Ethernet för höghastighetskommunikation och företagen ansluts lokalt via ett fibernät med upp till 100 Mbit/sekund. Nätet för Promise är ett exempel på nya bredbandiga lösningar för företagsgrupper liknande de som Telia erbjuder i företags- och forskarbyar.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se