Telia levererar ny nätbaserad växel till Göteborgs stad. - Affären värd omkring 90 miljoner kronor

Telia ska leverera en ny nätbaserad växellösning, Telia Centrex, till Göteborgs stad. Fullt utbyggd blir detta en av landets största Centrexlösningar med 8 500 anknytningar. Affären, som totalt beräknas vara värd omkring 90 miljoner kronor över en femårsperiod, innebär att samtliga stadsdelsförvaltningar läggs i en gemensam växelfunktion.
Med Telia Centrex kan alla växelfunktioner hanteras i Telias nät. I stället för egna växlar i egna lokaler samordnas all inkommande och utgående trafik i Telia Centrex. Plattformen är accessoberoende och öppnar för framtida IP-telefoni och integrering med mobiltelefoni. Göteborgs stad kan välja mellan en rad olika funktioner, som till exempel fast anknytning, bärbar anknytning och hänvisning samt koppling till Lotus Notes. Funktioner och nya anknytningar kommer att kunna avropas efter behov till en fast månadskostnad. När hela installationen är klar i juni nästa år ska 8 500 anknytningar ingå i den nya nätbaserade växellösningen. Inledningsvis ska alla stadsdelsförvaltningar anslutas till Telia Centrex. Därefter kan även övriga förvaltningar och kommunala bolag, skolor, förskolor, äldreboende etc anslutas. Göteborgs stad har redan beställt nya telefonnummer av Post - och telestyrelsen under ett och samma växelnummer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se