Telia överlåter verksamheten i ThorebITmobile

Telia och AB Thoreb har haft ett samägt bolag, Thoreb ITmobile, där Telias ägarandel varit 51 procent. Som ett led i Telias fokusering på kärnverksamheten övertar nu AB Thoreb denna verksamhet i sin helhet.
Telia och AB Thoreb kommer genom kommersiell samverkan fortsatt utveckla mobila tjänster som riktar sig mot kunderna i kollektivtransportsektorn.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se