Telia presenterar ny release för Meridian-växel

Telia lanserar idag Nortel Networks Release 25 av Meridian företagsväxel. Programversionen innehåller ett flertal nya funktioner, varav flera avser IP-telefoni.
Sedan ett år tillbaka har det varit möjligt att nätgruppera Meridian-växlar via IP-nät. Nu blir det också möjligt att kunna utnyttja alla nätgruppstjänster över detta nät på samma sätt som man tidigare utnyttjat fasta telefoniförbindelser. Det blir också möjligt att ansluta speciella IP-telefoner och skapa utbrutna arbetsplatser. Upp till 32 anknytningar kommer att kunna brytas ut från själva växeln till annan plats i landet. Kommunikationen mellan växel och den utbrutna arbetsplatsen kan ske via företagets IP-nät eller via ISDN-nätet. Man kan också ha det uppsatt så att företagets IP-nät väljs i första hand. Om belastningen på detta nät blir för stor, så växlar man automatiskt över till ISDN-nätet. Med det sista alternativet försäkrar man sig alltså om att få en god kvalitet på kommunikationen till en låg trafikkostnad. Andra förbättrade funktioner möjliggör att man kan ha fler Companion DECT anknytningar, det vill säga bärbara telefoner. Den övre gränsen på ett Companion DECT system höjs nu till 3000 anknytningar. Samtidigt kan en Companion DECT handenhet kan vara registrerad i flera olika system, vilket möjliggör att den kan användas på flera olika arbetsplatser inom ett företag. Utökat väljarnät med upp till 8 väljargrupper i Option 81/81C, ny release av det PC-baserade verktyget Meridian Administration Tool och ny central processor vilken ökar Meridians samtalskapacitet, är ytterligare väsentliga förbättringar.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se