Telia säljer aktieinnehav i Estland

Telia AB har sålt sitt 60-procentiga aktieinnehav i det estniska kabel-TV-företaget Starman Kaabeltelevisioone AS till investeringsfonden "Emerging Europé Capital Investors" EECI . Försäljningssumman är på 10,6 miljoner euro vilket motsvarar knappt 90 miljoner SEK. Realisationsvinsten för försäljningen beräknas till ca 82 MSEK.
Starman är Estlands ledande kabel-TV-operatör med 28 procent av marknaden avseende betalande hushåll och dominerande i området runt Tallin. Försäljningen ska ses som ett led i Telias strategi att avyttra verksamheter som inte ingår i kärnverksamheten. Teliakoncernen kommer nu att fokusera sina insatser i Estland på Eesti Telekom. -Affären är till fördel för samtliga parter. Telia kan koncentrera sig på att vara med och utveckla Eesti Telekom. Ledningen för Starman får möjlighet att tillsammans med en ny ägare söka skapa en alternativ bredbandsoperatör i Baltikum, säger Mart Nurk, Telias landansvarige i Estland.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se