Telia säljer nätkapacitet för 390 Mkr till Telenor

Telenor Global Services köper nätkapacitet av Telia International Carrier (IC) i USA och Danmark. Avtalet är värt totalt ca 390 miljoner kronor och löper över tio år.
I affären ingår ett större åtagande som innebär att Telenor outsourcar servicen av den köpta nätkapaciteten till Telia IC. I Telia ICs ansvar ingår även att bygga upp den utrustning som krävs på plats både i Europa och i USA. Enligt Telia IC öppnar den här affären möjligheter till vidare samarbete. Telia IC och Telenor Global Services är båda två, liksom flera andra stora operatörer, delägare i TAT 14, en ny transatlantisk kabel med extremt hög kapacitet. I december når denna fram till fem platser i Europa, däribland Danmark där Telia äger sjökabelstationen. För att nå ut till kundbasen i Europa krävs emellertid att operatörerna får tillgång till den del av nätet som löper från sjökabelstationen vid kusten till den punkt på fastlandet där trafiken slussas vidare ut till kund, s k backhaul, och genom affären med Telia IC får Telenor den tillgången.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se