Telia tecknar avtal med Göteborgs stad om e-handel

Göteborgs stad har tecknat avtal om en e-handelstjänst för att göra sina inköp över internet. Avtalet tecknas med Telia. Enligt planerna ska dock det nya bolaget för offentlig handel, som Telia och FöreningsSparbankens avser att bilda, leverera tjänsten. Därmed kommer det nyligen lanserade bolaget att leverera tjänster för e-handel till landets tre största kommuner. Stockholm och Malmö har sedan tidigare avtal med Telia.
Göteborgs stad räknar med ett snabbt och brett införande av e-handel hos samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen. Telia InköpsAbonnemang är en färdig lösning för e-handel över internet mellan företag (B2B). Det finns idag ett stort antal leverantörer anslutna till tjänsten, vilket gör att man nu i Göteborg snabbt kan förenkla sin inköpsverksamhet. Avtalet omfattar fullskaleinförande av Telias InköpsAbonnemang. Enligt planeringen blir det Telias och FöreningsSparbankens kommande samägda bolag för offentlig handel, som ska svara för drift och installation. Det nya bolaget presenterades vid en presskonferens den 18 augusti och bygger på Telias etablerade tekniska plattform och på FöreningsSparbankens finansiella kompetens och starka kommunala förankring. Inom två år räknar bolaget med att vara den ledande leverantören av internetbaserad offentlig handel i Norden och i Östersjöområdet. - Vi är mycket glada över att Göteborgs stad har valt vår lösning. Med sin stora erfarenhet och sitt kunnande inom e-handel blir Göteborg en viktig kund för det nya bolagets utveckling av marknadsplatser för offentlig handel. Göteborgs val befäster vår position som ledande leverantör av tjänster för e-handel. Det säger Stefan Bergelind på Telia och blivande vd för det nya bolaget. I dagsläget finns ett 30-tal kommuner och företag, främst inom offentlig sektor, som kommer att använda tjänster från Telias och FöreningsSparbankens kommande bolag

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se