Telias huvudkontor flyttar till Nacka Strand

Som ett led i det pågående arbetet med att effektivisera och koncentrera Telias verksamheter till gemensamma lokaler på varje ort flyttas Telias koncernledning med stab i Farsta till Fabrikörvägen i Nacka Strand. Flyttningen beräknas ske under första kvartalet 2001.
Merparten av Telias verksamhet på olika adresser i Stockholm koncentreras successivt till ett fåtal platser med dominans i Telias lokaler i Farsta, Haninge och Nacka Strand. Avsikten är att maximalt utnyttja egna lokaler, undvika ombyggnader till följd av expansion och att minska externa hyreskostnader.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se